پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1392

عایق های پلی ایزوسیانورات(Polyisocyanurate - PIR)

مشخصات پلی ایزوسیانورات با چگالی 50kg/m3 مشخصه فیزیکی توضیح واحد استاندارد ساختار سلولی بسته – صلب - - رنگ زرد تیره – نارنجی – قهوه ای (در رنگ های متنوع ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 550 بازدید